Home / Junior Internet / Medzinárodné sympózium JI 2011, Vroclav 12